Ana Sayfa Arama
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Puan Durumu
Sosyal Medya

Muratpaşa Belediyesi Mobbing İddialarına Cevap Verdi

Haberi PaylaşMuratpaşa Belediyesinde Şirket

Muratpaşa Belediyesinde Şirket Personellerine Mobbing İddiası haberimize ilişkin Muratpaşa Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü başlıklı açıklama tarafımıza ulaştı.

Bahse konu açıklama ;

14 Ekim 2023 Cumartesi saat:13:11’de mail ortamında yaptığınız başvurunuzda belirttiğiniz
hususlar aşağıda açıklanmıştır.
1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görev yapmakta olan Memur personelin maaş işlemleri söz konusu kanun ve hükümet ile yetkili sendika arasında imzalanan toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda belirlenen katsayılara göre ödenmekte olup, Belediyemizde görevli Memur personel için ayrıca bir maaş düzenlemesi yapılmamıştır.
Yine 4857 Sayılı İş Kanununa tabi görev yapmakta olan sürekli işçi ve şirket personeli maaş ödemeleri de Belediyemiz ve yetkili sendika arasında imzalanan toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda ödenmektedir. Yasal sınır olan asgari ücretin altında maaş ödemesi yapılmadığı gibi yukarıda açıklanan hükümler dışında ayrıca bir maaş düzenlemesi bulunmamaktadır.
2- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki personelin haftalık çalışma saati 40 saat olup, günlük 8 saat üzerinden çalıştırılmaktadır. 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında görevli personelin ise  haftalık çalışma saati 45 saat olup, günlük 9 saat üzerinden çalıştırılmaktadır.
3- Kadrolu personelin servis hizmeti Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünün her yıl yaptığı ihale sonucunda ihaleyi kazanan yüklenici firma tarafından karşılanmakta olup, ihale şartnamesinde araçlar hakkında belirlenen hükümlere göre servis hizmeti karşılanmaktadır. Ayrıca; kadrolu personel (memur-işçi) servisinde yer bulunduğu takdirde diğer personelde servis hizmetinden yararlandırılmaktadır.
Yine Şirket Personelleri için Belediyemiz şirketi Falez A.Ş. tarafından servis hizmetinin ne şekilde ve hangi güzergâhlarda yapılacağı belirlenmektedir. Çalışan personelin çalışma saatlerine göre servis hizmeti verilmekte olup, ayrımcılık yapılmamaktadır. Bununla birlikte servis güzergâhına uymayan veya servis hizmeti sağlanamayan personele yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesi kapsamında yol ücreti ödenmektedir.
4- Anayasanın 128. maddesinde, devletin kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütüleceği belirtilmektedir. Belediyemizde tüm kamu idarelerinde olduğu gibi süreklilik arz eden görevlerde asli sorumluluk memur personelde olup, yapılan görevlendirmeler müdürlüklerin personel ihtiyacı doğrultusunda ve yapılacak işin niteliğine göre yapılmakta olup, adaletsiz ve mevzuata aykırı görevlendirme yapılmamaktadır.
5- Mimar ve Mühendis unvanı ile görev yapmakta olan personelin maaşı da tabi olduğu kanun, mevzuat ve yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesi doğrultusunda ödenmek olup, gelir adaletsizliği bulunmamaktadır.
Bilgilerinize sunulur.